Uprava i menadžment - Deling d.o.o.

Lokacije kompanije

Emir Delalić, dipl.oec
Emir Delalić, dipl.oecGeneralni direktor
Emir Kamberović, dipl.ing.el
Emir Kamberović, dipl.ing.elTehnički direktor
Mr.sci Muhamed Ramić, dipl.ing.el
Mr.sci Muhamed Ramić, dipl.ing.elZamjenik generalnog direktora
Nedžad Šabić, dipl.ing.el
Nedžad Šabić, dipl.ing.elZamjenik generalnog direktora
Ime i prezime
Kontakt e-mail
Kontakt telefon
Pozicija
Emir Delalić
Generalni direktor
+ 387 (35) 320-113
Edin Delalić
Izvršni direktor za razvoj poslovanja
+ 387 (35) 320-109
Muhamed Ramić
Zamjenik generalnog direktora
+387 (35) 320-104
Nedžad Šabić
Zamjenik generalnog direktora
+387 (35) 320-105
Emir Kamberović
Tehnički direktor
+ 387 (35) 320-114
Mirnes Mahmutović
Izvršni direktor za operativno upravljanje i nabavku
+ 387 (35) 320-101
Mirzet Ramić
Izvršni direktor
+387 (33) 781 926
Aldin Mujkić
Izvršni direktor-razvoj tržišta i proizvoda
+ 387 (35) 320-128
Toni Mišić
Izvršni direktor za proizvodnju
+ 387 (35) 320-106
Ismir Selimović
Izvršni direktor za proizvodnju
+ 387 (35) 320-129
Zehrudin Dedić
Izvršni direktor
+ 387 (35) 320-126
Marko Joketović
Rukovodilac projakata – građevina
+387 (35) 320-108
Armin Kapetanović
Voditelj projekta - građevina
+387 (35) 320-100
Ahmed Bajrektarević
Inženjer za proizvodnju – elektro odjel
+ 387 (35) 320-100
Meris Redžić
Inženjer za proizvodnju – elektro odjel
+ 387 (35) 320-100
Armenis Mujkić
Inženjer za proizvodnju – elektro odjel
+ 387 (35) 320-100
Emir Jarčević
Rukovodilac mašinskog odjela
+ 387 (35) 320-134
Edin Dautović
Inženjer za proizvodnju - mašinski odjel
+ 387 (35) 320-100
Alen Jahić
Inženjer za proizvodnju – mašinski odjel
+ 387 (35) 320-132
Esad Salihbašić
Inženjer za proizvodnju – mašinski odjel
+ 387 (35) 320-100
Jasmin Čeliković
Inženjer za proizvodnju – mašinski odjel
+ 387 (35) 320-100
Igor Krešić
Senior project manager
+ 387 (35) 320-148
Elvir Kurtić
Senior project manager
+ 387 (35) 320-131
Damir Selimović
Senior project manager
+ 387 61 736-444
Boris Josipović
Senior project manager
+ 387 (35) 320-125
Derviš Bošnjić
Senior project manager
+ 387 (35) 320-100
Edin Serhatlić
Senior project manager
+ 387 (35) 320-100
Avdo Avdičević
Senior project manager
+387 (35) 320 100
Admir Ibrahimović
Projekt menadžer
+387 (35) 320 100
Maid Sukanović
Projekt menadžer
+387 (35) 320 100
Hasen Zejćirović
Projekt menadžer
+387 (35) 320 100
Muhamed Jagodić
Projekt menadžer
+387 (35) 320 100
Elmir Bakalović
Projekt menadžer
+387 (35) 320 100
Bekir Mehanović
Rukovodilac skladišta, mehanizacije i opreme
+ 387 (35) 320-124
Jasmin Begičić
Služba prijema i otpreme robe
+387 (35) 320 124
Merima Pirić
Služba prijema i otpreme robe
+387 (35) 320 124
Eldina Redžepović
Služba prijema i otpreme robe
+387 (35) 320 124
Adnan Ejubović
Rukovodilac službe knjigovodstva i računovodstva
+ 387 (35) 320-119
Dijana Baralić
Služba knjigovodstva i računovodstva
+ 387 (35) 320-136
Irmela Kadrić
Služba knjigovodstva i računovodstva
+ 387 (35) 320-120
Merima Topčić
Služba knjigovodstva i računovodstva
+ 387 (35) 320-136
Erna Saletović
Služba knjigovodstva i računovodstva
+ 387 (35) 320-136
Amela Huremović
Kadrovska služba
+387 (35) 320 149
Mirza Hrvić
Kadrovska služba
+ 387 (35) 320-149
Enes Hodžić
Služba QMS
+ 387 (35) 320-149
Dijana Ibrahimović
Sekretarica
+ 387 (35) 320-100
Uprava
Emir Delalić
Generalni direktor
emir@deling.ba
+387 (35) 320 113
-------------------------------------------
Edin Delalić
Izvršni direktor za razvoj poslovanja
edin@deling.ba
+387 (35) 320 109
-------------------------------------------
Muhamed Ramić
Zamjenik generalnog direktora
muhamed@deling.ba
+387 (35) 320 104
-------------------------------------------
Nedžad Šabić
Zamjenik generalnog direktora
nedzad@deling.ba
+387 (35) 320 105
-------------------------------------------
Emir Kamberović
Tehnički direktor
ekamberović@deling.ba
+ 387 (35) 320-114
-------------------------------------------
Mirnes Mahmutović
Izvršni direktor za operativno upravljanje i nabavku
mirnes@deling.ba
+387 (35) 320 101
-------------------------------------------
Mirzet Ramić
Izvršni direktor
mirzet@deling.ba
+387 (33) 781 926
-------------------------------------------
Aldin Mujkić
Izvršni direktor-razvoj tržišta i proizvoda
aldin@deling.ba
+387 (35) 320 128
-------------------------------------------
Toni Mišić
Izvršni direktor za proizvodnju
toni.misic@deling.ba
+387 (35) 320 106
-------------------------------------------
Ismir Selimović
Izvršni direktor za proizvodnju
ismir.selimovic@deling.ba
+387 (35) 320 129
-------------------------------------------
Zehrudin Dedić
Izvršni direktor
zehrudin.dedic@deling.ba
+387 (35) 320 126

Kontakt forma

Ukoliko imate dotatnih pitanja vezano za naše usluge popunite online formu i naše osoblje će Vas kontaktirati u najkraćem periodu.
Ime i prezime *
Naziv firme *
Kontakt telefon *
+387
Search
  E-mail adresa *
  Vaša poruka

  Kontakt info

  E-mail:

  office@deling.ba

  Kontakt telefon:

  +387 (35) 320-100

  Naša adresa:

  M4 bb Šići
  75000 Tuzla
  Bosna i Hercegovina

  Headquarters - Tuzla Office - Bosna i Hercegovina

  Podružnice kompanije Deling d.o.o.

  KONTAKT info

  DELING d.o.o Zagreb
  Nihad Šabaškić
  voditelj podružnice
  Mobile +385 95 316  8957
  e-mail: nihad@deling.ba

  KONTAKT info

  DELING GmbH Wien
  Indira Lunglhofer
  Tel.: +49 6262 91 677 55
  +387 61 477 548
  E-mail: indira.lunglhofer@delingbih.de
  sales@delingbih.de
  aldin.mujkic@delingbih.de

  KONTAKT info

  DELING GmbH Aglasterhausen
  Indira Lunglhofer
  Tel.: +49 6262 91 677 55
  +387 61 477 548
  E-mail: indira.lunglhofer@delingbih.de
  sales@delingbih.de
  aldin.mujkic@delingbih.de

  The smart way to energy !

  Firma DELING je osnovana i započela sa radom 1991. godine. Osim svojih osnovnih djelatnosti, kompanija DELING počevši od 2010 godine, uvela je i novu poslovnu djelatnost iz oblasti pravnog, ekonomskog i finansijskog savjetovanja, oblasti računovodstva i knjigovodstva, kao i pružanje usluga poreznog savjetovanja i zastupanja, a sve u cilju pomoći ino firmama koje imaju namjeru započeti ili su već započele poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, a potrebne su im moderne i specijalizirane usluge poreznog savjetovanja i zastupanja.
  M4 bb Šići
  75000 Tuzla
  Bosna i Hercegovina
  logo-deling.png
  © 2023 | Deling d.o.o. Tuzla.
  Sva prava pridržana.

  Designed by: