Distributivne transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV

Deling d.o.o.

DISTRIBUTIVNE TRANSFORMATORSKE STANICE 10(20)/0,4 kV

Transformatorske stanice proivodnje “DELING” d.o.o. su produkt vlastitog idejnog riješenja, a opremljene su:

  • Atestiranom i ispitanom betonskom konstrukcijom
  • Atestiranom i ispitanom limenom konstrukcijom
  • Srednjenaponski sklopni blok proizvođača “ABB”, "SIEMENS", "SCHNEIDER"...
  • Mjerna ćelija proizvod "DELING" Tuzla
  • Transformator "KONČAR" , "ABB", "SIEMENS", "Schneider", ...
  • Niskonaponski sklopni blok proizvod "DELING" Tuzla
Kompaktne transformatorske stanice prizvedene su u svemu prema normama: EN 62271-202, IEC 60071, EN 60529, EN 6043-1, EN 60947-1. U akreditiranoj laboratoriji KONČAR Instituta obavljena su tipska ispitivanja i dobijeni certifikati za sve kompaktne trafostanice koje podliježu ispunjavanju uvjeta standarda IEC 62271-202. Certificiranjem su obuhvaćeni svi tipovi kompaktnih transformatorskih stanica (KTS) uključivo sa 1x250 kVA do 2x2500 kVA.

Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hrecegovine izdao je cetrifikate BAC i potvrdio da su transformatorske stanice usklađene sa gore navedenim standardima. "DELING" d.o.o. Tuzla projektuje i proizvodi transformatorske stanice u okvirima tipskih rješenja, a po sadržaju i zahtjevima naručioca.

Proizvodnja serije kompaktnih transformatorskih stanica je produkt dugododišnjeg iskustva i razvoja stručnih ljudi DELING-A. Materijali (betonski predfabricirani elementi i Al limovi) od kojih su izrađene trafostanice osiguravaju pouzdan i siguran rad, dug životni vijek, širok spektar mogućnosti rasporeda opreme. U paleti širokog spektra tipova trafostanica omogućeno je zadovoljenje gotovo svih potreba korisnika.

Transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV namijenjene su za transformaciju napona i snabdijevanje potrošača sa električnom energijom na niskom naponu.
Kompaktne transformatorske stanice su po tipu podijeljene u dvije osnovne grupe  i dvije podgrupe:

Grupu 1 sačinjavaju tipovi KBTS
Kućišta raznih veličina izrađena su od AB osnove, nosive čelične konstrukcije i armiranobetonskih predfabriciranih elemenata, koji formiraju zidove TS, i betonskog ili Al krova. Ventilaciona vrata i žaluzine su od aluminija, antikorozivno zaštićene elektrostatskim postupkom u usklađenoj boji sa bojom reljefne fasade ili po želji Naručioca, a ostvaruju visok stupanj prirodne ventilacije. U podgrupi se dijele na TS sa vanjskim i unutrašnjim posluživanjem (-up).

Type

Transformer Sn up to …. [VA]

Voltage level Un1/Un2 kV

Operated

Dimensions LxWxH [cm]

Type tested IEC 62271-202

KBTS

630

10(20)/0,4

non-walk-in

300x200x270

Yes

KBTS-1

1000

10(20)/0,4

non-walk-in

300x220x270

Yes

KBTS-1M

1000

10(20)/0,4

non-walk-in

300x250x270

Yes

KBTS-2

2x1000

10(20)/0,4

non-walk-in

450x250x270

Yes

KBTS-3

3x1000

10(20)/0,4

non-walk-in

600x250x270

Yes

KBTS-1up

1x1000

10(20)/0,4

walk-in

420x220x270

Yes

KBTS-2up

2x1000

10(20)/0,4

walk-in

500x332x270

Yes

KBTS-3up

3x1000

10(20)/0,4

walk-in

500x500x270

Yes

Kompaktne transformatorske stanice su po tipu podijeljene u dvije osnovne grupe i dvije podgrupe:

Grupu 1 sačinjavaju tipovi KBTS
Kućišta raznih veličina izrađena su od AB osnove, nosive čelične konstrukcije i armiranobetonskih predfabriciranih elemenata, koji formiraju zidove TS, i betonskog ili Al krova. Ventilaciona vrata i žaluzine su od aluminija, antikorozivno zaštićene elektrostatskim postupkom u usklađenoj boji sa bojom reljefne fasade ili po želji Naručioca, a ostvaruju visok stupanj prirodne ventilacije. U podgrupi se dijele na TS sa vanjskim i unutrašnjim posluživanjem (-up).
KBTS
Type KBTS  
Transformer Sn up to… [VA]: 630
Voltage level Un1/Un2 kV: 10(20)/0,4
Operated: non-walk-in
Dimensions LxWxH [cm]: 300x200x270
Type tested IEC 62271-202: Yes
Grupu 2 sačinjavaju tipovi LMTS
Kućišta raznih veličina izrađena su od AB osnove, nosive, antikorozivno zaštičene čelične konstrukcije i predfabriciranih profilnih elemenata izrađenih od aluminijskog lima δ=3mm, koji formiraju stubove i plašt TS. Krov je kompaktan, sačinjen od predfabricinah profila, a puna i ventiaciona vrata su takođe proizvedeni od lima od aluminija δ=3mm. Svi elementi LMTS su antikorozivno zaštićeni elektrostatskim postupkom u boji svijetlo sivih tonova ili boji po želji Naručioca. Svrstane su u podgrupu TS sa vanjskim posluživanjem.

Type

Transformer Sn up to …. [VA]

Voltage level Un1/Un2 kV

Operated

Dimensions LxWxH [cm]

Type tested IEC 62271-202

LMTS-250

250

10(20)/0,4

non-walk-in

190x190x228

Yes

LMTS

630

10(20)/0,4

non-walk-in

213x213x270

Yes

KALTS

1000

10(20)/0,4

non-walk-in

300x220x270

Yes

Grupu 2 sačinjavaju tipovi LMTS
Kućišta raznih veličina izrađena su od AB osnove, nosive, antikorozivno zaštičene čelične konstrukcije i predfabriciranih profilnih elemenata izrađenih od aluminijskog lima δ=3mm, koji formiraju stubove i plašt TS. Krov je kompaktan, sačinjen od predfabricinah profila, a puna i ventiaciona vrata su takođe proizvedeni od lima od aluminija δ=3mm. Svi elementi LMTS su antikorozivno zaštićeni elektrostatskim postupkom u boji svijetlo sivih tonova ili boji po želji Naručioca. Svrstane su u podgrupu TS sa vanjskim posluživanjem.
LMTS-250
Type LMTS-250  
Transformer Sn up to… [VA]: 250
Voltage level Un1/Un2 kV: 10(20)/0,4
Operated: non-walk-in
Dimensions LxWxH [cm]: 190x190x228
Type tested IEC 62271-202: Yes

Imate dodatnih pitanja vezano za naše usluge i proizvode?

Pošaljite nam upit a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati u što kraćem roku i odgovoriti na Vaš upit.

The smart way to energy !

Firma DELING je osnovana i započela sa radom 1991. godine. Osim svojih osnovnih djelatnosti, kompanija DELING počevši od 2010 godine, uvela je i novu poslovnu djelatnost iz oblasti pravnog, ekonomskog i finansijskog savjetovanja, oblasti računovodstva i knjigovodstva, kao i pružanje usluga poreznog savjetovanja i zastupanja, a sve u cilju pomoći ino firmama koje imaju namjeru započeti ili su već započele poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, a potrebne su im moderne i specijalizirane usluge poreznog savjetovanja i zastupanja.
M4 bb Šići
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
logo-deling.png
© 2023 | Deling d.o.o. Tuzla.
Sva prava pridržana.

Designed by: