Elektro proizvodnja

Deling d.o.o.

ELEKTRO PROIZVODNJA

kompaktne-trafostanice-2.jpg
DISTRIBUTIVNE TRANSFORMATORSKE STANICE 10(20)/0,4 kV
Kompaktne transformatorske stanice prizvedene su u svemu prema normama: EN 62271-202, IEC 60071, EN 60529, EN 6043-1, EN 60947-1. U akreditiranoj laboratoriji KONČAR Instituta obavljena su tipska ispitivanja i dobijeni certifikati za sve kompaktne trafostanice koje podliježu ispunjavanju uvjeta standarda IEC 62271-202. 

Certificiranjem su obuhvaćeni svi tipovi kompaktnih transformatorskih stanica (KTS) uključivo sa 1x250 kVA do 2x2500 kVA.
05.jpg
TRANSFORMATORSKE STANICE ZA PV (10-20-38,5)/0,8 kV
Kompaktne transformatorske stanice prizvedene su u svemu prema normama : EN 62271-202, IEC 60071, EN 60529, EN 6043-1, EN 60947-1. U akreditiranoj laboratoriji IPH i KONČAR Instituta obavljena su tipska ispitivanja i dobijeni certifikati za sve kompaktne trafostanice koje podliježu ispunjavanju uvjeta standarda IEC 62271-202. 

Certificiranjem su obuhvaćeni svi tipovi kompaktnih transformatorskih stanica uključivo sa 2x2500kVA.
08.jpg
TRANSFORMATORSKE STANICE ZA POSEBNE NAMJENE

Zahtjevi kupaca mogu biti specifični i nenamjenski. Kompanija DELING d.o.o. Tuzla, sa svojim iskusnim projektantskim timom je spremna i sposobna udovoljiti svim zahtjevima kupaca.

Transformatorske stanice posebne namjene se izrađuju isključivo u skladu sa potrebama kupca. Rutinska ispitivanja se obavljaju unutar proizvodnih pogona kompanije DELING d.o.o, vlastitom mjernom opremom.

10.jpg
NISKONAPONSKA POSTROJENJA
U svom proizvodnom programu DELING d.o.o. Tuzla ima razvijenu proizvodnju vlastitih niskonaponskih ormara i postrojenja.

Vlastita proizvodnja niskonaponskih ormara i postrojenja vrši se do (uključivo) nazivne struje 3200 A, te 65 kA nazivne kratkotrajno podnosive struje. Za nazivne struje od 3200 A do 7000 A, te nazivne kratkotrajno podnosive struje do 120 kA, proizvodnja i asembliranje se vrši prema tipiziranim konfiguracijama, prema TCA ugovoru, odnosno licenci ABB (System ProE Power).
13.jpg
SREDNJENAPONSKA POSTROJENJA

DELS je kreiran zajedničkim radom djelatnika DELING i ABB Italija. Postrojenje DELS je zrakom izolirano, metalom pregrađeno, otporno na interni luk, tipski certificirano.

DELS postrojenje proizvedeno je u skladu sa IEC 62271-200, predviđeno za unutrašnju montažu. Postrojenje je modularno i sklopljeno je smještanjem standardiziranih komponenti dio po dio po tačno utvrđenom redoslijedu. Postrojenje pruža garanciju za funkcionalnost dijelova opreme u pogledu sigurnosti pri pojavi električnog luka,a što je uređeno po IEC 62271-200.

19.jpg
PANEL BUILDING

Pored vlastite proizvodnje niskonaponskih ormara, kompanija DELING d.o.o. Tuzla nudi i usluge panel buildinga, rješenja koja se realiziraju prema dokumentaciji dostavljenoj od strane kupca. Svi zahtjevi kupca po pitanju tipova i proizvođača elektro opreme su u potpunosti uobzireni.

Panel building se vrši isključivo prema uputama proizvođača opreme, što u kombinaciji sa našim dugogodišnjim iskustvom i kvalificiranim uposlenicima, rezultira sa najboljim kvalitetom. Rutinska ispitivanja završenog proizvoda se vrše u proizvodnom pogonu kompanije.

The smart way to energy !

Firma DELING je osnovana i započela sa radom 1991. godine. Osim svojih osnovnih djelatnosti, kompanija DELING počevši od 2010 godine, uvela je i novu poslovnu djelatnost iz oblasti pravnog, ekonomskog i finansijskog savjetovanja, oblasti računovodstva i knjigovodstva, kao i pružanje usluga poreznog savjetovanja i zastupanja, a sve u cilju pomoći ino firmama koje imaju namjeru započeti ili su već započele poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, a potrebne su im moderne i specijalizirane usluge poreznog savjetovanja i zastupanja.
M4 bb Šići
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
logo-deling.png
© 2023 | Deling d.o.o. Tuzla.
Sva prava pridržana.

Designed by: